Bollnäs Boende Kooperativ

Lägg siten till favoriter

Resurs

Konsultläkare/handledare Öl Lars Åke Björklund Specialist i Psykiatri och rättspsykiatri.

Hälso och sjukvård genom Aleris Hälsocentral Bollnäs

 

Vård- och omsorgs collage Gävleborg

Logga Vård- och omsorgs collage Gävleborg

 

Tillsynsmyndighet

IVO Tele 010-788 50 00 vxl.

Bollnäs kommun. Tele, 0278-25 000 vxl.