Bollnäs Boende Kooperativ

Lägg siten till favoriter

Referenser

Mats Lindberg, enhetschef psykosocialaenheten Bollnäs Kommun
Tele: 0278-250 95

Björn Engström, Socialsekreterare,
Socialpsykiatriska vuxenenheten, Nynäshamns kommun.
Tele: 08-520 680 00vx.

Malin Lenkey, områdeschef Älvkarleby kommun.
Tele: 026-832 84.

Gunilla Eklund, handläggare Rinkeby Kista sdf.
Tele: 08- 508 017 26

Cecilia Hedvall, enhetschef LSS psyk, Hofors kommun.
Tele: 0290-771 524

 

Ramavtal

Södertälje kommun